Niels Ipsen & Klaus Kjellerup
Den Gule Negl
Sun, 20 Mar 2011 15:22 UTC

👉 Nikotyna poprawia wydajność mózgu.

👉 Czy słusznie uważa się, że tytoń szkodzi?

👉 Profesor: Najwyższy czas zwrócić uwagę na pozytywne strony palenia tytoniu.

Autorem artykułu są Niels Ipsen biolog środowiskowy oraz Klaus Kjellerup badacz. 

Tekst oryginalny w języku duńskim zaczerpnięty z bloga Klausa K: Forskere er sikre: Tobak øger arbejdsevnen

NAJNOWSZE PODSUMOWANIE 40 LAT BADAŃ NAD NIKOTYNĄ


Według przedstawicieli urzędów zajmujących się zdrowiem publicznym tytoń nie ma żadnych korzyści zdrowotnych: „Jest to produkt szkodliwy i niepotrzebny”, stwierdza WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), która od 1975 roku nakłania rządy krajów na całym świecie do walki z tytoniem (1).

Duńskie lobby antynikotynowe chce całkowitego zakazu tytoniu: „Nie widzimy żadnych pozytywnych aspektów stosowania tytoniu” – stwierdza przedstawiciel Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. „Społeczeństwo wolne od dymu tytoniowego powinno stanowić cel polityki działań”, podsumowuje pracownik dyrekcji duńskiego Wydziału Zdrowia. (2)

Albert Einstein, 1879 – 1955

Od lat 60-tych XX wieku władze na całym świecie skupiały się wyłącznie na zagrożeniach zdrowotnych powodowanych przez tytoń, a tym samym nadawały mu bardzo negatywny wizerunek. Liczne kampanie antynikotynowe sprawiły, że świat zapomniał, iż używanie tytoniu ma również pozytywne aspekty. Jak wiadomo jednak, każda kwestia ma zawsze co najmniej dwie strony. Ostatnio opublikowane badania naukowe podkreślają pozytywny wpływ tytoniu na ludzki organizm.

Po 40 latach badań naukowych nad wpływem nikotyny na zdrowie naukowcy stwierdzają, że mają solidne naukowe dowody na to, iż palenie tytoniu oraz nikotyna posiadają istotny pozytywny wpływ na wydajność ludzkiego mózgu.

Mózg funkcjonuje lepiej, gdy jest mu dostarczana nikotyna – prawie jak zoptymalizowany komputer. Nikotyna jest „lekiem sprzyjającym pracy”, który pozwala jej konsumentom lepiej się skupić i szybciej myśleć. Mózg wykazuje również większą wytrzymałość, zwłaszcza u palaczy: eksperymenty z nikotyną pokazują, że palacze podczas długotrwałych okresów intensywnej pracy są w stanie utrzymać koncentrację przez wiele godzin dłużej w porównaniu do osób niepalących.

Wydaje się to być paradoksem, biorąc pod uwagę zakaz palenia nałożony na miejsca pracy w wielu krajach – ale jest to jednak obraz wyłaniający się z setek badań naukowych dotyczących palenia i nikotyny. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby firmy były w stanie całkowicie wyeliminować palenie w miejscach pracy z zatrudnionymi wieloma palaczami, nie doświadczając spadku wydajności pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, nikotyna zwiększa wydajność mózgu o 10-30% w wielu obszarach. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku nie tylko faktycznego palenia papierosów, ale także przy stosowaniu nikotyny bezdymnej. W tych okresach czasu, gdy palacze i użytkownicy nikotyny powstrzymują się od palenia, odczuwają równie duży spadek efektywności pracy. Nazywa się to „objawem odstawienia” – głodem nikotyny, zwłaszcza u palaczy.

Zatem różnica między paleniem tytoniu a abstynencją od palenia jest bardzo wyraźna u palacza – różnica może sięgać nawet 50%. Według naukowców, tu leży odpowiedź na pytanie: dlaczego ludzie palą? Odpowiedź jest prosta: ponieważ palenie zwiększa wydolność i moc pracy ich mózgu.

Nikotyna zwiększa uwagę, poprawia precyzję, zdolności motoryczne, szybkość reakcji i pamięć. 

W roku 2010 rząd USA opublikował przełomową meta-analizę, która podsumowuje ostatnie 40 lat wiedzy na temat wpływu tytoniu i nikotyny na mózg. Analiza ta została przeprowadzona przez Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków, kierowany przez badacza Stephen’a Heishman’a pt.: „Meta-analiza ostrych skutków stosowania nikotyny i palenia papierosów na wydajność człowieka” (3, 4).

Niels Bohr, 1885 – 1962

Heishman wyraźne stwierdza, że próby „wyeliminowania” tytoniu mogą okazać się bardzo złym pomysłem. Nikotyna ma pozytywny wpływ na umiejętności motoryczne, uwagę, skupienie, szybkość reakcji i pamięć – zaś efekt jest istotny, jak twierdzą naukowcy i nie jest to wyłącznie wynikiem statystycznego przypadku.

Zespół Heishman’a przeanalizował wszystkie z 256 opublikowanych niemedycznych testów nikotynowych wykonanych od 1994 r., a następnie przeprowadził podobne badania. Testy te badały zarówno wpływ papierosów na palaczy, jak i wpływ nikotyny na osoby niepalące.

Do meta-analizy wybrano 48 z najlepszych badań jakościowych, zgodnie z surowymi kryteriami naukowymi: musiały to być analizy kontrolowane placebo przy użyciu plastrów bez nikotyny i papierosów bez nikotyny z wykorzystaniem podwójnej ślepej próby, więc żaden z badanych nie wiedział, czy otrzymał nikotynę czy też nie.

Ponadto stosowano jedynie próby, w których żaden z palaczy nie wykazywał głodu nikotynowego. W ten sposób Heishman wykluczył ryzyko, że palacze będą uzyskiwać dobre wyniki z powodu ulgi związanej z efektem odstawienia.

Przeprowadzona analiza przedstawia obraz nikotyny jako skutecznej i szybko działającej substancji, która poprawia wydajność mózgu w sytuacjach zawodowych – autentycznego „leku na poprawę jakości pracy”. W przeciwieństwie do używek takich jak alkohol, albo konopie indyjskie, czy kokaina lub heroina, które nie są przydatne dla zwiększenia wydajności pracy.

Wydaje się więc, że poza zagrożeniami dla zdrowia związanymi z papierosami, jedyną wadą nikotyny jest efekt uzależniający, chociaż nadal jest to kwestia kontrowersyjna dla naukowców, dlatego nie należy jej mylić z uzależnieniem od narkotyków. I chociaż czysta nikotyna jest trująca w dużych dawkach, nie ma dowodów na jej zagrożenie dla zdrowia w ilościach, w których jest ona spożywana w postaci tytoniu.

Dlaczego wielu naukowców, sportowców i artystów to palacze?

Pozytywny wpływ nikotyny na mózg może wyjaśniać, dlaczego wielu największych naukowców w historii było zagorzałymi palaczami – na przykład Niels Bohr i Albert Einstein, obaj chwalili się wpływem tytoniu na ich naukowe myślenie.

Ponadto wiadomo, że wielu sportowców, ludzi kreatywnych, aktorów, pisarzy, muzyków, czy artystów było nałogowymi palaczami. Nikotyna zawarta w papierosach wydaje się być szczególnie ważna dla ludzi, którzy pracują nad stworzeniem czegoś wyjątkowego, unikalnego lub konkurencyjnego.

Zinedine Zidane – zdjęcie z mundialu w Niemczech, 2006

Szczególnym zaskoczeniem może być fakt, że światowej sławy piłkarze często wprawiali fanów w ogromne zdziwienie, gdy okazywało się, że byli namiętnymi palaczami u szczytu swej kariery. Np. purytańscy Brytyjczycy nie mogli się pogodzić z myślą i jako skandal odebrali informację, że ich czołowy gracz Wayne Rooney był w stanie zapewniać zwycięstwa swojemu zespołowi, będąc jednocześnie palaczem  (5).

Prawda jest jednak taka, że niektóre z najbardziej kreatywnych gwiazd piłki nożnej – jak Zinedine Zidane, Diego Maradona, Johan Cruyff, Ronaldo, Dimitar Berbatov i wielu innych czołowych graczy – było zwolennikami palenia tytoniu w trakcie bycia na szczycie swojej kariery – w tym duński bohater lat 80, Preben Elkjaer.

Papierosy zawsze były nieodłączną częścią żołnierskiego przydziału i nadal są. Wojna nie może zostać wygrana bez papierosów, jak twierdzili żołnierze, dlatego też w 2009 r (6), po gwałtownych protestach żołnierzy i weteranów, Pentagon musiał odrzucić propozycję zakazu palenia w armii amerykańskiej (7).

Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez Stephen’a Heishman’a istnieje ważny powód, dla którego wiele wybitnych osobowości pali. Dzieje się tak z powodu stymulacji mózgu przez nikotynę – to właśnie nikotyna pomaga im osiągać lepsze wyniki.

Ponadto, wyniki te również pomagają rozwikłać zagadkę, dlaczego ludzie zaczynają palić i nie przestają. Otóż paradoksalnie odpowiedzią jest wpływ nikotyny na osoby niepalące, które osiągają lepsze wyniki, gdy otrzymują gumę nikotynową. Heishman pisze:

„… Fakt, że w/w wyniki zaobserwowano również u osób niepalących stanowi pośredni dowód na to, że efekt nikotyny zwiększającej wydajność może być powodem, dla którego ludzie zaczynają palić.”

Nikotyna powoduje, że mózg pracuje szybciej i bardziej precyzyjnie

48 badań eksperymentalnych, składających się na analizę Heishman’a, polegało na przebadaniu kilku grup ochotników, którzy wykonali szereg standardowych testów komputerowych:

Połowa otrzymywała nikotynę, zaś osoby poddawane analizie otrzymywały placebo. Z nielicznymi wyjątkami, osoby stosujące nikotynę radziły sobie lepiej we wszystkich testach, niezależnie od tego, czy były to osoby palące, czy niepalące. Odnosiło się to zwłaszcza do takich elementów jak skupienie uwagi, precyzja, koncentracja, pamięć i szybkość reakcji oraz w mniejszym stopniu do umiejętności motorycznych:

Tłumaczenie treści Tabeli 1:

Tabela 1 Sumaryczne dane efektów uzyskanych w dziewięciu obszarach:

 • Dobre umiejętności motoryczne
 • Dokładność uwagi
 • Szybkość reakcji-RT
 • Ukierunkowanie dokładności uwagi
 • Ukierunkowanie uwagi-RT
 • Krótkoterminowa dokładność pamięci epizodycznej
 • Długoterminowa dokładność pamięci epizodycznej
 • Dokładność pamięci roboczej
 • Pamięć robocza-RT

Tabela 1 – autorstwa Heishman’a i in.: Tabela prezentuje  dziewięć obszarów wydajności funkcjonowania, które dostarczyły wystarczającą ilość danych dla celów meta-analizy. W sześciu obszarach odnotowano znacznie lepsze wyniki w przypadku osób palących (czerwone kropki) – w trzech obszarach wyniki były nieistotne (bez kropek).

Największą poprawę odnotowano w zakresie: pamięci krótkotrwałej, dokładności – pamięć robocza, szybkość reakcji – uwaga, dokładność – uwaga, szybkość – ukierunkowanie uwagi. Drobną poprawę zaobserwowano w zakresie: dobrych umiejętności motorycznych.

(k: ilość przeprowadzonych eksperymentów – N: ilość osób poddanych badaniu – Hedges’s g: 0.1: Mała poprawa. 0.3: Średnia poprawa. 0.5: Duża poprawa.)

Naukowcy zidentyfikowali również inne obszary, w których palacze mieli znacznie lepsze wyniki – w tym ogólne zdolności motoryczne, pamięć długoterminową, pamięć semantyczną, umiejętność wykonywania obliczeń arytmetycznych i złożonych. Eksperymenty te nie zostały jednak wykorzystane w analizie ze względu na zbyt małą ilość badań przeprowadzonych w tych obszarach.

Czy palacze są lepszymi kierowcami i pilotami? 

Odpowiedzi na to pytanie dostarczyły badania wykazujące, że palenie tytoniu i nikotyna mają znacząco pozytywny wpływ na zdolność kierowania samochodem (8)  i symulatorem lotów samolotem (9). Palacze oraz inni zwolennicy nikotyny uzyskują lepsze wyniki w testach kierowania pojazdami, zarówno w trakcie wykonywania ogólnych jak i specyficznych manewrów, a także szybciej reagują podczas hamowania w porównaniu z osobami niepalącymi.

Eksperymenty te nie mogły być jednak zestandaryzowane z innymi próbami w analizie, więc Heishman zaapelował o przeprowadzenie większej ilości testów kierowania pojazdami i pilotowania samolotów z udziałem osób palacych, aby uzyskać dokładny obraz wpływu nikotyny na kierowców i pilotów.

Stephen Heishman oraz prowadzony przez niego zespół badaczy stwierdzili, że:

„Znaczący wpływ nikotyny na zdolności motoryczne, koncentrację uwagi oraz pamięć polega na zwiększeniu ogólnej wydajności funkcjonowania, jeśli nie jest to zakłócone objawami odstawienia. Korzystne poznawcze efekty nikotyny utrzymują się od rozpoczęcia palenia przez okres kontynuowania uzależnienia od tytoniu”.

Innymi słowy: palacze palą i kontynuują to uzależnienie, ponieważ ich mózgi działają lepiej, gdy palą. Prawdopodobnie jest to również powód, dla którego trudno jest rzucić palenie. A ponieważ u zwierząt doświadczalnych stwierdzono podobne wyniki, naukowcy nie mają już żadnych wątpliwości w tej kwestii.

Nikotyna – substancja czynna znajdująca się w najbardziej niepopularnej roślinie na świecie – w tytoniu – paradoksalnie stanowi „cudowny lek”, który prowadzi do lepszej wydajności pracy. Czyż nie jest to prezent dla zapracowanego człowieka?

Prof. Brad Rodu

Badacz negatywnych skutków palenia, Profesor Brad Rodu z Uniwersytetu w Luizjanie twierdzi, że analiza Heishman’a jest przełomem w zrozumieniu skutków palenia tytoniu i nikotyny. W swoim artykule zatytułowanym „Sprawdzone pozytywne skutki nikotyny i tytoniu” (10), który udostępnia na swoim blogu „Prawda o Tytoniu” pisze:

„Ta analiza nie spodoba się antynikotynowym ekstremistom. Nadszedł jednak czas, aby być uczciwym wobec 50 milionów Amerykanów i setek milionów ludzi na całym świecie, którzy są zwolennikami palenia tytoniu. Korzyści, jakie z tego czerpią, są bardzo realne, a nie wyimaginowane, czy też związane z okresowym złagodzeniem objawów odstawienia.

Brad Rodu poświęcił wiele lat badaniom w dziedzinie redukcji niekorzystnego wpływu palenia tytoniu. Jest on zwolennikiem stosowania tytoniu bezdymnego, na przykład snusu i tytoniu do żucia, który jego zdaniem jest „niemal w 100% bardziej bezpieczny niż papierosy”  (11) . Rodu prowadzi własne badania nad efektami zdrowotnymi tytoniu bezdymnego, finansowane dzięki otrzymywaniu rocznej dotacji „bez zobowiązań” z przemysłu tytoniowego dla Uniwersytetu w Luizjanie.

„Nadszedł czas, aby porzucić mit, że tytoń jest pozbawiony jakichkolwiek korzyści i skupić się na tym, jak można pomóc palaczom nadal czerpać te korzyści dzięki bezpieczniejszemu systemowi dostarczania tytoniu”, pisze Rodu.

Palenie zwiększa witalność mózgu

Wyniki innych testów nikotynowych poważnie podważają ideę zakazu palenia w miejscach pracy. Szereg badań potwierdza, że mózgi palaczy wykazują większą wytrzymałość w długotrwałych sytuacjach zawodowych w porównaniu z osobami niepalącymi, pod warunkiem, że palacz ma możliwość palenia podczas pracy. Palacze są w stanie utrzymywać koncentrację przez długie godziny bez oznak zmęczenia, natomiast koncentracja osób niepalących szybko ulega obniżeniu.

Obserwacje te zostały przedstawione opinii publicznej w USA w 1976 r., kiedy działacz środowiskowy Ralph Nader zasugerował w programie telewizyjnym, że ze względów bezpieczeństwa piloci powinni mieć zakaz palenia w amerykańskich samolotach. Natychmiast po opublikowaniu tej opinii Dr Normana Heimstra zareagował stwierdzeniem: „Zły pomysł” (12).

Dr Norman Heimstra przeprowadził pierwsze na świecie eksperymenty z nikotyną jeszcze w 1967 roku (13). Trzy grupy ludzi spędzały sześć godzin w symulatorze samochodu, tj. palacze, niepalący i „wstrzemięźliwi” palacze. Wynik: palacze powstrzymujący się od nałogu radzili sobie najgorzej we wszystkich testach, ale eksperyment pokazał również, że palacze mieli najlepsze wyniki po pierwszych trzech godzinach. Jednocześnie badanie ujawniło, że palacze nie byli agresywni podczas kierowania pojazdem i radzili sobie w sytuacjach nagłych lepiej niż pozostałe dwie grupy.

„W krytycznej sytuacji palący pilot może okazać się najlepszym pilotem”, stwierdził, zwracając się do mediów, Dr Heimstra.

Już w 1976 roku ostrzegał on: „Wolałbym wejść do samolotu pilotowanego przez nałogowego palacza niż przez palacza, któremu zakazano palić przez kilka godzin podczas lotu” – w konsekwencji zniesiono zakaz palenia wśród pilotów.

Trzydzieści lat po przeprowadzeniu tych dość prymitywnych eksperymentów przez Dr Heimstra inne testy potwierdziły, że nikotyna wzmacnia witalność mózgu palacza.

Zostało to zilustrowane efektami badania „wpływu palenia papierosów na wydajność podczas pracy w godzinach nocnych” (14), przeprowadzonego przez Parkin’a i Hindmarch’a w 1997, podczas którego osoby palące i niepalące miały wykonać pięć różnych testów komputerowych od godziny 20.00 przez kolejnych 12 godzin. We wszystkich badaniach poziom koncentracji osób niepalących znacznie się obniżył po dwóch godzinach, natomiast palacze byli w stanie utrzymać koncentrację do 4.00 rano dzięki nikotynie zawartej w palonych przez nich papierosach.

Rys. 1 Wyniki CFF. Różnice w stosunku do poziomu wyjściowego … pomiędzy grupami; całkowity wpływ czasu

Wykres 1 – Parkin i Hindmarch, 1997: – Wyniki osób palących i niepalących w teście sprawdzającym „krytyczny efekt stroboskopowy”, stosowanym do pomiaru koncentracji uwagi: Osoby niepalące (dolna linia) straciły koncentrację o godzinie 22.00, podczas gdy palacze (górna linia) utrzymali swój poziom skupienia uwagi do godziny 4.00 oraz poprawili jej poziom wyjściowy o 22.00. Dopiero o 8.00 rano poziom koncentracji uwagi palaczy spadł do poziomu niepalących sprzed 10 godzin.

Przez lata naukowcy analizowali efekt „odstawienia” u palaczy – zjawisko, które sami palacze określają jako „problem z koncentracją”, gdy muszą powstrzymać się od palenia przez kilka godzin. Lobby antynikotynowe twierdzi, że zjawisko to wynika z tymczasowej abstynencji i mija natychmiast po ponownym zapaleniu papierosa, co umożliwia szybki powrót do poziomu wydajności poprzedzającego efekt odstawienia.

Teoria ta nie sprawdza się jednak w świetle wyników analizy Heishman’a. Nikotyna sama w sobie umożliwia lepszą wydajność w porównaniu z placebo, zarówno w przypadku osób palących, jak i niepalących. Są jednak naukowcy, którzy nie dają wiary, że istnieją naukowe przesłanki potwierdzające efekt „odstawienia”.

Jednym z nich jest Profesor David Warburton z Reading University, analizujący wpływ nikotyny na organizm ludzki, który w roku 1994, jako pierwszy wykazał na podstawie 2 kolejno przeprowadzonych eksperymentów, że 100 palaczy „abstynentów” oraz 100 osób niepalących osiągnęło podobne wyniki w trzech testach liczbowych. W eksperymencie nr 2 powtórzył te same trzy testy tylko z udziałem palaczy, którzy zostali podzieleni na dwie grupy – w jednej byli „abstynenci”, którzy przez ostatnie 12 godzin nie palili, natomiast w drugiej osoby, które paliły godzinę przed testem mającym na celu wykazanie „poprawy wydajności w sytuacji braku efektu odstawienia” (15).

Obie grupy podzielono na dwie podgrupy, z których jedna otrzymała autentyczne papierosy, zaś druga „fałszywe”. W jednym z zadań uczestnikom kazano wprowadzić poprawne liczby w określonej kolejności w ciągu 20 minut i po pierwszych pięciu minutach wykonywania zadania polecono im zapalić papierosa, a następnie zaciągać się co minutę. Rezultaty zaprezentowano poniżej:


Ilość poprawnych decyzji / Minuty

Wykres 2 – Warburton i Arnall, 1994: – Wykres pokazuje ilość poprawnych odpowiedzi minuta po minucie. Uczestnicy eksperymentu zaciągali się co minutę w okresie między liniami przerywanymi, od minuty 6 do 15. Dwie górne linie pokazują wyniki grup palących autentyczne papierosy, natomiast  dwie dolne wyniki grup palących papierosy pozbawione nikotyny. Każda z grup składała się z jednej grupy abstynentów i jednej grupy osób nie będących abstynentami.

Wynik: Liczba poprawnych odpowiedzi wzrosła w dwóch grupach osób palących autentyczne papierosy o ok. 30% od trzeciego zaciągnięcia się. Nie było jednak różnicy w reakcjach między grupą „abstynentów” i grupą osób, które nie były abstynentami. Ponadto dwie grupy faktycznych palaczy wykazały się znacznie krótszym czasem reakcji, tj. o 10-15% (nie umieszczono tego na wykresie).

Test przeprowadzony przez Warburton’a pokazuje jednoznacznie, że wpływ papierosów na skupienie uwagi i czas reakcji jest szczególnie intensywny w ciągu pierwszych dziesięciu minut palenia, ale także w kolejnych minutach.

Warburton jest jednym z pionierów nowoczesnych badań nad nikotyną prowadzonych po wynalezieniu zawierających nikotynę tabletek i gum do żucia, które pozwoliły naukowcom na przeprowadzenie prób nikotynowych u niepalących. Wkrótce jednak okazało się, że działanie gumy nikotynowej nie jest tak silne jak sam efekt palenia papierosa, co Warburton i Wesnes opublikowali w swoim artykule naukowym zatytułowanym: „Palenie tytoniu, nikotyna a wydajność człowieka” (16), który ukazał się w roku 1983:

„[Bezdymne] papierosy powodują poprawę sprawności umysłowej, która jakościowo podobna jest do tej będącej efektem palenia autentycznych papierosów, chociaż wyniki badań dotyczące poziomu czujności i szybkości przetwarzania informacji wskazują, że poprawa jest mniejsza niż ta spowodowana faktycznym paleniem”.

Wyniki uzyskane przez Davida Warburton’a powtórzono później w wielu kontrolowanych testach nikotynowych, w tym przeprowadzonych przez Parrott & Winder w 1989 roku, które podsumowano następującą publikacją: „Guma do żucia zawierająca nikotynę a palenie papierosów: porównanie skupienia uwagi i tętna” (17). Jak pokazuje wykres, palenie papierosów jest najskuteczniejszą metodą dostarczania nikotyny:


Opis wykresu:

Oś pionowa od góry: POPRAWA – SZYBKIE PRZETWARZANIE INFORMACJI WIZUALNYCH – WYKRYWANIE CELU (ZMIANY) – POGORSZENIE

Oś pozioma od lewej: ROZPOCZĘCIE ŻUCIA GUMY – ROZPOCZĘCIE PALENIA PAPIEROSA – ZAKOŃCZENIE PALENIA PAPIEROSA – ZAKOŃCZENIE ŻUCIA GUMY

Po prawej stronie wykresu: PAPIEROS – GUMA DO ŻUCIA ZAWIERAJĄCA 4 MG NIKOTYNY – GUMA DO ŻUCIA ZAWIERAJĄCA 2 MG NIKOTYNY – PLACEBO

Wykres 3 – Parrott i Winder, 1989: Różnice w szybkim przetwarzaniu informacji wizualnych po zastosowaniu papierosów, gumy nikotynowej (2 i 4 mg) oraz placebo.

W artykule autorzy stwierdzają, że: „Ludzie rozpoczynający programy odwykowe od palenia papierosów powinni zostać ostrzeżeni, iż mogą się spodziewać, że ich czujność i koncentracja prawdopodobnie ulegną osłabieniu, gdy całkowicie przestaną palić. Należy również poinformować ich, że guma nikotynowa prawdopodobnie pomoże w koncentracji / skupieniu uwagi, choć nie w stopniu, który mógłby wystąpić w przypadku palenia papierosów ”.

Może wydawać się paradoksem, że palacze w krajach, w których obowiązuje zakaz palenia muszą robić to poza swoim biurem. Paradoks polega nie tylko na tym, że odejście od biurka zajmuje dodatkowy czas, ale również na tym, że mózg funkcjonuje szybciej i dokładniej podczas palenia i w kolejnych minutach.

Niezaprzeczalne dowody na pozytywne skutki nikotyny są również sprzeczne z polityką niektórych firm polegającą na niezatrudnianiu palaczy. W 2010 roku duńska firma Jysk produkująca pościel, która robiła nabór nowych pracowników, zwróciła się do palaczy, aby nie aplikowali o pracę (18). Jednak z powodu protestów opinii publicznej kierownictwo firmy wycofało się z tego pomysłu.

Inne firmy postanowiły zorganizować zajęcia odwykowe dla palących pracowników, aby sprawiać wrażenie politycznie poprawnych i realizujących „zdrowy biznes”. Firmy te prawdopodobnie nie będą w stanie uzyskać najlepszej możliwej wydajności od swoich pracowników – palaczy.

Czy społeczeństwo wolne od dymu tytoniowego jest społeczeństwem pozbawionym wzrostu gospodarczego?

Tytoń stał się bardzo niepopularny na Zachodzie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, gdzie władze zaczęły bardziej rygorystycznie traktować palaczy z powodu zagrożeń dla zdrowia wynikających z długotrwałego palenia, a także palenia biernego i skutków ubocznych ponoszonych przez osoby niepalące. Prawdopodobnie dlatego w mediach całkowicie pominięto korzystne działanie nikotyny, będącej składnikiem aktywnym tytoniu, natomiast skupiono się wyłącznie na negatywnych skutkach palenia dla zdrowia.

Nadal wiele pytań, które zadają sobie naukowcy analizujący wpływ nikotyny na organizm ludzki pozostaje bez odpowiedzi. Ustalono jednak, że palenie tytoniu prowadzi do lepszej wydajności mózgu u palaczy, zaś nikotyna bezdymna skutkuje lepszymi wynikami u osób niepalących, chociaż w mniejszym stopniu. Rezultaty analiz przeprowadzonych przez Heishman’a potwierdzają, że efekty odstawienia prowadzą do uzyskiwania słabszych wyników przez palaczy „abstynentów” oraz przez osoby stosujące nikotynę.

W nieco nienaukowy sposób można podsumować, że jeśli osoby niepalące uzyskują wynik na poziomie 1.0, to osoby stosujące nikotynę osiągają wydajność do 1,25 – zaś palacze mają absolutnie najlepsze rezultaty. Jednocześnie użytkownicy nikotyny – zwłaszcza palacze – którzy nie utrzymują odpowiedniego poziomu nikotyny, odnotowują spadek wydajności do poziomu 0,75.

Stwierdzenie powyższe nasuwa następujące pytanie: czy nikotyna mogła mieć korzystny wpływ na innowacje i wzrost gospodarczy w minionym stuleciu? Jeśli tak jest, wówczas może to okazać się pomocne w wyjaśnieniu, dlaczego wydajność pracy w świecie zachodnim nieznacznie spada rok rocznie od lat 70-tych, czyli od momentu wszczęcia oficjalnych pro-zdrowotnych kampanii, mających na celu zmniejszenie liczby palaczy.

Można również zadać pytanie o to, czy liczne zakazy palenia w miejscach pracy mogły przyczynić się do odnotowanego ostatnio spadku produktywności. W Danii stwierdzono nieoczekiwane i niewytłumaczalne załamanie wydajności pracy w latach 2007 i 2008 – zaraz po tym jak rząd wprowadził zakaz palenia we wszystkich duńskich firmach i instytucjach (19 – 20).

Oczywiście mogą również istnieć inne powody tego spadku, ale kwestia ta powinna zostać przeanalizowana, ponieważ zarówno w przypadku innowacji jak i wzrostu gospodarczego odnotowano historycznie słaby rozwój w krajach, które zakazały palenia tytoniu w miejscach pracy. Najprawdopodobniej rządy po prostu nie są w stanie uzyskać jednostronnych korzyści w efekcie takich szeroko zakrojonych interwencji jak wypowiadanie wojny paleniu tytoniu, czy wprowadzanie zakazu palenia.

Wszystko ma swoją cenę, a korzyści płynące z osiągania celów pro-zdrowotnych poprzez wojnę z paleniem pociągają za sobą konsekwencje gospodarcze, skutkujące spowolnionym rozwojem innowacji i wzrostu gospodarczego.

Innymi słowy, pytanie brzmi: czy tak zwane społeczeństwo wolne od dymu tytoniowego to społeczeństwo wolne od wzrostu gospodarczego? A jeśli tak, to czy brak akceptacji dla dymu tytoniowego w miejscu pracy owi siły roboczealnych pro-zdrowotnych w można rozwiązać w inny sposób? Na przykład poprzez oddzielenie pracowników palących i niepalących oraz wprowadzenie lepszej i wydajniejszej wentylacji powietrza w miejscach pracy?

W końcu, czy istnieje jakiś pracodawca, który oczekuje zmniejszonej wydajności pracy od swojego personelu, wykonującego ważne, wymagające szczególnej koncentracji zadania, jak np. palący papierosy piloci, o których pisał Dr Heimstra w roku 1976 (12) albo palący chirurdzy lub ratownicy?

Tłumaczenie z języka duńskiego na język angielski: Iro Cyr i Frank Davis

Tłumaczenie z języka angielskiego na polski: Hanna Baurowicz-Fujak dla strony Wiedzaochrania.pl

Bibliografia:

 1. Socialistisk WHO-masterplan 1975: Lad os gøre passiv rygning „farligt”, KlausKblog, 2009
 2. På vej mod et røgfrit Danmark, Information, 2010
 3. Meta-analysis of the acute effects of nicotine and smoking on human performance, abstract, Heishman, Kleykamp, Singleton, 2010
 4. Meta-analysis of the acute effects of nicotine and smoking on human performance, 2010
 5. Wayne Rooney smoking and urinating in the street, Mail Online, 2010
 6. Nicotine is a soldier’s best friend, The Daily Beast, 2009
 7. Pentagon won’t ban tobacco use in military, CBS News, 2009
 8. Effect of cigarette smoking on performance in simulated driving task, Sherwood, 1995
 9. Influence of nicotine on simulator flight performance in nonsmokers, Mumenthaler, 1997
 10. The Proven Positive Effects of Nicotine and Tobacco, Tobacco Truth, 2010
 11. Dr. Brad Rodu on Reduced Harm Tobacco, SnusCentral.org, 2009
 12. Dr. Norman Heimstra disagrees with Ralph Nader’s claims, News Release 1976
 13. Effect of nicotine and smoking on the central nervous system, Heimstra, 1967
 14. The effects of cigarette smoking on overnight performance, Parkin, Hindmarch, 1997
 15. Improvements in performance without nicotine withdrawal, Warburton & Arnall, 1994
 16. Smoking, nicotine and human performance, Warburton & Wesnes, 1983
 17. Nicotine gum & smoking: Comparative effects upon vigilance & heartrate, Parrott & Winder, 1989
 18. Rygere ikke velkomne hos Jysk, (’Smokers are not welcome at Jysk’), Ekstra Bladet, 2010
 19. Hvad er der sket med den danske produktivitet? (’What happened to Danish labor productivity?’), Danish Economic Council, 2009
 20. Vækst i timeproduktivitet i danske private byerhverv 1970-2008Det økonomiske Råd, 2009

Inne zweryfikowane eksperymenty z nikotyną przeprowadzone w latach 1989 – 2010: